Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří si ponechali děti doma v době omezeného provozu školky. Od pondělí 26. 2. již bude školka v běžném provozu.