ŠKOLNÉpro rok 2017/2018 činí 1000,- Kč
(předškoláci a děti s odkladem školní docházky neplatí).

Úplata je splatná za příslušný kalendářní měsíc do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 

V době letních prázdnin, bude stanovena dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu.

Účet pro platbu školného:  2496906349/0800.
Každé dítě má určený variabilní symbol začínající 11 + číslo Vašeho dítěte.

STRAVNÉ

Úprava stravného od 1.9.2017 takto: 

děti 3-6let   42 Kč/den (9,- Kč přesnídávka; 25,- Kč oběd; 8,- Kč svačina) 924,-Kč/měsíc

děti 7 let       46 Kč/den (10,- Kč přesnídávka; 27,- Kč oběd; 9,- Kč svačina) 1012,-Kč/měsíc

Stravné za příslušný kalendářní měsíc je splatné vždy do 20. dne předcházejícího měsíce (tj. na září do 20. 8. 2017 atd.)

Účet pro platbu stravného: 2499494319/0800.
Každé dítě má určený variabilní symbol začínajíci 22 + číslo Vašeho dítěte.

SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy)

do 30.9. částka 1.000,- Kč na daný školní rok hotově. (divadla, výlety, výstavy, doprava)

PLAVÁNÍ

na účet 30015-2496906349/0800,  v.s. 44+ číslo Vašeho dítěte.

SOLNÁ  JESKYNĚ

na účet 30015-2496906349/0800,  v.s. 48+ číslo Vašeho dítěte.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

na účet 30015-2496906349/0800, v.s. 33+ číslo dítěte.