Aktuality

Škola v přírodě- doplatek

Doplatek  ve výši 1400,- Kč  na účet 30015-2496906349/0800, v.s. 33+ číslo dítěte uhraďte do 5.5.

Děti z třídy Koníků budou ve  ČT a PÁ (27.,28.4.) v kmenových třídách – celoškolkový projekt Den Země.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Vestec

Organizace zápisu do MŠ Vestec

Zápis do MŠ 2017

Pro klidný průběh zápisu do mateřské školy nabízíme rodičům možnost rezervace na čas, registrace na:   https://beta.doodle.com/poll/y7aedxyi38u5hkcp#table

Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání

ŠVP 2017 - počet míst je již zaplněn předškoláky. V případě uvolnění nebo nemoci oslovíme náhradníky podle věku.