NOVÝ VODNÍ PRVEK

Naše mateřská škola dlouhodobě pracuje s tématikou přírody (nové přírodní prvky – hmatová stezka, záhonky, hmyzí domečky, vrbové chýše, environmentální aktivity pro rodiče s dětmi apod.)
Záměrem našeho projektu je přeměna školní zahrady na zahradu v přírodním stylu tak, aby plně sloužila svému účelu – nejen pro hru a zábavu dětí, ale i využívání přírodních prvků (voda, písek, kameny) zprostředkujících volnou, přirozenou hru.

Aktuálně chystáme na zahradu nový vodní prvek (sestavu třech herních polí propojených korýtkem). Prvek bude užíván jak pro suchou, tak mokrou hru k tvořivým činnostem. Umožní nám zcela nové využití zahrady zejména v duchu přírodních a environmentálních hodnot.

Tak hotovo!
Vodní prvek je dokončen a nainstalován. Plánovali jsme ho dříve, ale museli jsme počkat na odsouhlasení rady obce. Děkuji všem, kteří prvek podpořili a s dětmi už se těšíme, až ho společně odzkoušíme. Prozatím na sucho a na jaře již s vodou. Podívejte se na fotky, nebo ho s dětmi můžete obhlédnout na živo 🙂

Zde můžete sledovat aktualizovanou galerii výstavby


Naše ostatní projekty

Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: MŠ Vestec – Šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010931

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Projekt je 100% hrazen z dotace, celková výše je 636.940,- Kč. Realizace projektu 1.1.2019 – 31.12.2020.

Vzdělání pro všechny
Dotace pro mateřskou školu „Vzdělání pro všechny“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001185

Mateřská škola Vestec bude realizovat projekt z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ. Realizovat se z něj bude především podpora inkluzívního vzdělávání ve školce formou školního asistenta, dále zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a spolupráce s rodiči dětí. Projekt je 100% hrazen z dotace, celková výše je 506 484,- Kč. Realizace projektu 24 měsíců.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Víme, že rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Zároveň si paní učitelky přejí, aby rodiče dětí s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace školky a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Proto jsme naši školku zaregistrovali do projektu  Rodiče vítáni, značky pro školy otevřené rodičům. Splnili jsme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce a zároveň máme některé  příležitosti (kritéria), která nám v budoucnu poslouží k dalšímu rozvoji. Více na odkazu www.rodicevitani.cz

 

Zoubky jako perličky
Ve školce proběhla akce „Zoubky jako perličky“. Zábavnou formou se děti naučily čistit si zoubky pomocí interaktivní pohádky a nácviku techniky čištění zubů . Součástí projektu je začlenění správných hygienických návyků do každodenního chodu školky (výměna kartáčků každé 2 měsíce) a proškolený pedagogický sbor, který motivuje děti k ústní hygieně. Program je realizován ve spolupráci s občanským sdružením “ Dental prevention“. Děti školí budoucí stomatologové z 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze a partnerem vzdělávacího projektu je Česká stomatologická společnost.

 

Inspirujeme se navzájem 2016

 

Malá technická univerzita
Školka se připojila do projektu „Malá technická univerzita“, což je akreditovaný vzdělávací program pro mateřské školy, který podporuje polytechnické vzdělávání. Program bude probíhat  v listopadu, bude hrazen ze SRPŠ a zúčastní se ho všechny třídy.