Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli pomoci finančním, či hmotným darem. Pomáhají nám vylepšit prostředí pro děti a zkvalitnit vybavení školky. Velmi si Vaší přízně vážíme!

Rok 2017/2018

Děkujeme

Všem za kancelářské papíry!

  • 10 000,-Kč  Agru Jesenice
  • 10 000,-Kč  Stavingu Olomouc
  • 5000,-Kč  Mgr. M.V.
  • 10 000,- Kč Hejlovým
  • 1000,- Kč Paní Nguyenové
  • 5000,-Kč  Trskovým
  • 500,- Kč Abrhámovým
  • 4999,- Kč Píchovým
  • 10 000,-Kč  Agru Jesenice
  • 4900,- Hejlovým

 

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu pro sponzorské dary:

ČS 2496906349/0800, variabilní symbol 66 + číslo Vašeho dítěte