Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem rodičům za podporu a součinnost v týdnech kdy probíhala úprava tříd. Moc si toho vážíme.