Stravování

Obecné informace

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY 2499494319/0800

Alergeny v jídelním lístku – informace zde
Seznam alergenů – informace zde

Odhlašování obědů

Příjem odhlášek vždy do 8.00 hodin přes Digiškolku

Vyzvednutí stravy do přinesených nádob je možno pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte (při náhlém onemocnění) a to v 11.15 hod. Na další dny  je nutné stravu odhlásit.  Za odhlášení obědů ručí zákonní zástupci – rodiče. Automaticky jsou odhlašovány všechny dny, kdy mateřská škola není v provozu (např. státní svátky) . Neodhlášené obědy propadají.

Do MŠ se nesmí přinášet vlastní  jídlo, (pouze ve výjimečných případech např. oslavy narozenin) a po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Řád školní jídelny

Zde si můžete stáhnout

Vnitřní řád školní jídelny

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v chodbě školy a v každé šatně dětí, na webových stránkách www.msvestec.cz. Je pravidelně aktualizován.

Výše stravného

Ceny jednotlivých pokrmů  jsou stanoveny podle vyhlášky č. 463 z 23.12 2011 kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování.

od 1.9.2023 takto:

děti 3-6let  64 Kč/den (14,- Kč přesnídávka; 36,- Kč oběd; 14,- Kč svačina) 1.280,- Kč/měsíc

děti 7 let    75 Kč/den (16,- Kč přesnídávka; 45,- Kč oběd; 14,- Kč svačina) 1.500,- Kč/měsíc

(týká se dětí které dovrší 7 rok v průběhu školního roku)

Úhrada stravného

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY 2499494319/0800

Formy plateb stravného

  • Trvalý příkaz v bance
  • Hotovost

Stravné je splatné vždy do 20. dne předchozího měsíce.

Při všech bezhotovostních platbách prosím vždy uvádějte variabilní symbol, který Vám sdělí vedoucí školní jídelny. O zvolení způsobu úhrady je nutné informovat vedoucí ŠJ.

Jakékoliv dotazy týkající se stravování Vám rádi zodpovíme osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem.

Těšíme se na dobrou spolupráci.

Ivana Cimbalová

vedoucí školní jídelny