Z historie školy

14.1.2010 ve 13 hodin došlo k dlouho očekávané události, kdy byl položen základní kámen mateřské školy. Plánované dokončení je na konci roku 2010 (nejpozději 02/2011).

19.12.2010 proběhl Den otevřených dveří a zasazení Stromu vesteckých dětí na zahradě Mateřské školy Vestec

6.1.2011 kolaudace stavby, připravují se související dokumenty na následný provoz mateřské školy

5.2.2011 probíhá realizace zahrady a oplocení a začínají práce na vybavování interiérů školky

8.2.2011 od 9.2.2011 proběhlo vydávání přihlášek do mateřské školy

12.2. 2011 byly osázeny nové herní prvky na zahradě MŠ a bylo nakresleno nové logo MŠ u vchodu do areálu.

23. – 24.2. 2011 proběhl v budově MŠ zápis, do mateřské školy bylo přijato 50 dětí.

14.3. 2011 mateřská škola spouští nové webové stránky.

30.3. 2011 slavnostní přestřižení pásky za přítomnosti zástupců ROP Střední Čechy, starosty a zastupitelů obce, zastupitelů okolních obcí a dalších.

1.4. 2011 v 7 hodin školka zahájila provoz.

1.9 2013 školka se rozšířila na 5 tříd

1.9. 2015 školka má 6 tříd

 

Třídy naší školy

Přirozeným prostředím v životě dítěte je věkově smíšená skupina, která umožňuje společné činnosti a vzájemné dorozumívání.

Proto jsme se i my rozhodli pro věkově smíšené třídy. Mladší se učí od starších, starším se zvyšuje sebevědomí a odpovědnost ve vztahu k mladším, protože si uvědomují vlastní vyspělost a získávají pocit užitečnosti. Vyskytuje se méně projevů agresivity a téměř bezproblémově probíhá adaptace nových dětí. Věkově smíšené skupiny umožňují dětem činnosti podle jejich schopností, ne podle věku. Získají rozmanitější sociální zkušenosti – dítě prožívá život ve skupině, má možnost nápodoby různých sociálních rolí, učí se jak obstát mezi kamarády, jak vstoupit do hry, jak se uplatnit, prosadit, jak navázat, nebo odmítnout kontakt. Dochází k rychlejšímu rozvoji pasivní i aktivní slovní zásoby a komunikačních dovedností.

  • žlutá třída – sluníčka
  • modrá třída – mráčci
  • zelená třída – čtyřlístci
  • tyrkysová třída – delfínci
  • oranžová třída – chobotničky
  • červená třída – mořský koník

Prostředí a vybavení

  • Nové prostory splňující veškeré hygienické normy
  • Velké množství hraček a didaktických pomůcek
  • Vlastní zahrada