Adaptační pobyt nově přijatých dětí

Adaptační pobyt nově přijatých dětí bude 30. a 31.8. 2017 od 9:30 do 11:30 hodin s rodičem.
S sebou pití a boty na přezutí.
Těšíme se na Vás!

Kolektiv MŠ Vestec

Vážení rodiče, 
prázdniny pomalu končí a na všechny děti se těšíme 4. září!
Kolektiv MŠ Vestec