Bezpečnostní čipový systém je již funkční !!!

Vážení rodiče,

dnešním dnem je plně funkční čipový systém v naší mateřské škole.

Vzhledem k tomu, že si čip zakoupila pouze třetina rodičů, do středy necháme vstup volný, ale je nutné, aby si každý přišel zakoupit čip a to NEPRODLENĚ.

Od čtvrtka bude systém v provozu, a kdo nebude mít zakoupený čip, bude mít problém se vstupem do mateřské školy.

Zároveň žádáme rodiče, aby každý, kdo projde dovnitř areálu MŠ či ven, důsledně za sebou zavíral branku a dveře. Děláte to pro bezpečnost vašich dětí.

Děkujeme a věříme, že vše bude dobře fungovat.

Systém funguje tak, že vstup rodičům je ráno umožněn pomocí čipu, který v čase od 7:00 – 8:30 hod. umožní přiložením čipu ke čtečce, která je umístěna na vchodové brance zevnitř i zvenku vstoupit. Dále pak je nutné přiložit čip vlevo na stěně u hlavních dveří hlavní budovy a v přístavbě MŠ pak vpravo pod zvonky u hlavních dveří.

Další možnost, kdy čip umožní vstup je v čase určeném pro vyzvedávání dětí po obědě od 12:30 – 13:00 hod a poslední čas kdy pomocí čipu můžete vstoupit do MŠ je od 15:00 – 17:00 hod.

Dodržujte prosím časy určené k přivádění a vyzvedávání dětí. Je důležité si uvědomit, že pozdní příchod do školky dítěti znemožní si ráno pohrát dle vlastní fantazie, pozdravit se s kamarády. Pozdní příchod dítě určitým způsobem stresuje, jelikož je prakticky okamžitě zařazeno do řízených činností, kde si nemá možnost s kamarády pohrát a popovídat o zážitcích.