Důležité informace před nástupem dětí do MŠ

  • Do školky budou přijímány pouze zdravé děti !!!
  • Při podezření na nákazu COVID-19 jsme povinni neprodleně volat rodiče, aby si dítě vyzvedli a zároveň informovat spádovou hygienickou stanici.
  • Dítě bude mít ve skříňce v sáčku uloženou jednu roušku, pro případ, kdyby bylo pojato podezření na nákazu (u dítěte nebo u někoho jiného).
  • Do konce školního roku je zakázáno nošení vlastních hraček z domova.
  • Nezapomeňte přinést podepsané čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (bude také k dispozici na třídách). Bez tohoto dokumentu nemůže být dítě přijato k docházce.
  • Upozorňujeme, že nebude možné do konce školního roku využívat v hlavní budově výtah.
  • Žádáme rodiče, aby se po předání či vyzvednutí dítěte nezdržovali v prostorách školky.

 

Formuláře ke stažení:

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)