Hravá angličtina

Vážení rodiče,

v příštím týdnu začne kroužek Hravá angličtina. Vzhledem k vašemu velkému zájmu budou probíhat dvě lekce po sobě. Jak jste již asi prostřednictvím informací od agentury zjistili, došlo k přeorganizování dětí ve skupinách. Tyto změny vznikly z důvodu potřeb školky, abychom zajistili plynulý převod dětí a následné vrácení dětí zpět do tříd po první hodině.

Tzn. že děti na kroužek převede pedagogický pracovník v rámci školky. První hodinu budou mít děti, které navštěvují třídy v přístavbě MŠ a následně po skončení je pedagogický pracovník odvede zpět do třídy. Děti z hlavní budovy MŠ budou odvedené na druhou lekci v 16:00 hod. a po skončení lekce si je vyzvednou v 16:45 hod. rodiče.

 

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.