Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Od pondělí 15.6.2020 si mohou rodiče nově přijatých dětí vyzvedávat v době od 8-13 hodin složku s podklady pro nástup dítěte do MŠ.

Složka obsahuje:

  • Přihlášku ke stravování
  • Informace pro zadávání trvalého příkazu k úhradě stravného a školného
  • Všeobecné informace pro rodiče
  • Evidenční list, který musí být potvrzený od lékaře – nutné donést v den nástupu
  • Co už umím? (Nebo neumím) – nutné donést v den nástupu
  • Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou – nutné donést v den nástupu