KAMARÁD dětské kroužky – Hravá angličtina

HRAVÁ ANGLIČTINA

Chceme reagovat na zájem o angličtinu v naší školce, a proto jsme se rozhodli nabídnout kroužek „Hravá angličtina“.

Přihlašování bude probíhat přes organizaci Kamarád, dětské kroužky, se kterými pro vás kroužek připravujeme: na stránkách www.krouzky­‑kamarad.cz naleznete on-line přihlášku. (Kroužek bude probíhat za předpokladu, že se kurz naplní).

Termín: každé úterý od 16:00 – 16:45 hod. – před lekcí si děti vyzvedne lektor a po skončení kroužku si děti vyzvedávají rodiče

 Celkově kurz čítá 13 lekcí za pololetí

Cena: 1590,-Kč/pololetí

Začátek kurzu: 3. 10. 2023