Logopedický screening

Logopedický screening (depistáž) v MŠ Vestec  

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 se od 8 hodin uskuteční logopedický screening (vyšetření řeči) v rámci preventivní péče v MŠ Vestec.

Screening bude probíhat celé dopoledne individuální formou pod dohledem a garancí Speciálně pedagogického centra při MŠ speciální Sluníčko a povede ho klinická logopedka Mgr. Lenka Ženatá přímo ve školce.

Vyšetření je pouze orientační a slouží k posouzení aktuálního stavu řeči vzhledem k věku dítěte.

Screening je určen dětem od 4,5 let, ne mladším!

Zákonný zástupce, který má o screening svého dítěte zájem, vyplní Žádost o poskytnutí poradenských služeb, kterou si vyžádá u paní učitelky na třídě. Bez jejího vyplnění a podepsání nebude dítě vyšetřeno.