Nové informace ohledně COVID – 19 ve žluté třídě

Jsme velice rádi, že vás můžeme uklidnit !!!

Předpokládaný rizikový kontakt s osobou pozitivní na Covid-19 se dnes nepotvrdil !!!

Případné další kontrolní testy již nebudou mít na případnou karanténu v MŠ Vestec žádný vliv. Přesto však prosíme, abyste zdraví svých dětí i vašemu zdraví věnovali v současné době zvýšenou pozornost.

Je možné, že jsme včerejší informací některé z vás znepokojili, ale považovali jsme za správné, vás informovat o tom, že se něco děje.

Přejeme vám všem pevné zdraví a naštěstí jedeme dál.