Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří věnovali naší škole vánoční stromky do tříd. Vážíme si Vaší podpory.