Platba školného za duben 2021 pro děti IZS – 625,- Kč

Dětem IZS ve věku od 3 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole Vestec.  Pro tyto děti je stanoveno školné v měsíci duben v výši 625,- Kč. Ostatní děti, které do školky přístup nemají je školné za měsíc duben 0,- Kč.