Platby školného a stravného ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/2019 jsou stanovené platby za školné a za stravné následovně:

ŠKOLNÉ:

číslo účtu: 2496906349/0800

částka: 700,- CZK měsíčně (splatné do 20. dne daného měsíce)

v. s.: 11XXX

Děti, které v tomto školím roce dovrší 6 let věku (předškoláci)  a děti OŠD (odklad školní docházky) mají dle zákona nárok na bezplatné vzdělávání. Tedy školné neplatí!!!

STRAVNÉ:

číslo účtu: 2499494319/0800

částka: 840,- Kč  (splatné do 20. dne předchozího měsíce), 920,- Kč (děti OŠD)

v. s.: 22XXX

 

DO PŘEDMĚTU ZPRÁVY PROSÍM  V OBOU PŘÍPADECH (ŠKOLNÉ I STRAVNÉ) NAPIŠTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, DĚKUJI.