ŠKOLNÉ pro rok 2023/2024 činí 1.000,- Kč

(předškoláci a děti s odkladem školní docházky neplatí).

Úplata je splatná za příslušný kalendářní měsíc do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 

V době letních prázdnin, bude stanovena dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu.

Účet pro platbu školného:  2496906349/0800.
Každé dítě má určený variabilní symbol začínající 11 + číslo Vašeho dítěte.

STRAVNÉ – pro rok 2023/2024 činí:

děti 3-6let   64 Kč/den (14,- Kč přesnídávka; 36,- Kč oběd; 14,- Kč svačina) 1.280,- Kč/měsíc

děti 7 let      75 Kč/den (16,- Kč přesnídávka; 45,- Kč oběd; 14,- Kč svačina) 1.500,- Kč/měsíc

Stravné za příslušný kalendářní měsíc je splatné vždy do 20. dne předcházejícího měsíce (tj. na září do 20. 8. atd.)

Účet pro platbu stravného: 2499494319/0800.
Každé dítě má určený variabilní symbol začínající 22 + číslo Vašeho dítěte.

 

 

PLAVÁNÍ

na účet 30015-2496906349/0800,  v.s. 44+ číslo Vašeho dítěte.

SOLNÁ  JESKYNĚ

na účet 30015-2496906349/0800,  v.s. 49+ číslo Vašeho dítěte.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

na účet 30015-2496906349/0800, v.s. 33+ číslo Vašeho dítěte.