encodedScript:encodedScript:

ŠKOLNÉ pro rok 2021/2022 činí 900,- Kč

(předškoláci a děti s odkladem školní docházky neplatí).

Úplata je splatná za příslušný kalendářní měsíc do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 

V době letních prázdnin, bude stanovena dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu.

Účet pro platbu školného:  2496906349/0800.
Každé dítě má určený variabilní symbol začínající 11 + číslo Vašeho dítěte.

STRAVNÉ – pro rok 2021/2022 činí:

děti 3-6let   42 Kč/den (9,- Kč přesnídávka; 25,- Kč oběd; 8,- Kč svačina) 840,-Kč/měsíc

děti 7 let      46 Kč/den (10,- Kč přesnídávka; 27,- Kč oběd; 9,- Kč svačina) 920,-Kč/měsíc

Stravné za příslušný kalendářní měsíc je splatné vždy do 20. dne předcházejícího měsíce (tj. na září do 20. 8. atd.)

Účet pro platbu stravného: 2499494319/0800.
Každé dítě má určený variabilní symbol začínajíci 22 + číslo Vašeho dítěte.

PLAVÁNÍ

na účet 30015-2496906349/0800,  v.s. 44+ číslo Vašeho dítěte.

SOLNÁ  JESKYNĚ

na účet 30015-2496906349/0800,  v.s. 49+ číslo Vašeho dítěte.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

na účet 30015-2496906349/0800, v.s. 33+ číslo dítěte.

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner