Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli pomoci finančním, či hmotným darem. Pomáhají nám vylepšit prostředí pro děti a zkvalitnit vybavení školky. Velmi si Vaší přízně vážíme!

Rok 2018/2019

Děkujeme

Všem za kancelářské papíry!

  • 10 000,- Kč  Stavingu Olomouc
  • 5 000,- Kč  Mgr. M. V.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu pro sponzorské dary:

ČS 2496906349/0800, variabilní symbol 66 + číslo Vašeho dítěte