Prázdninový provoz – přihláška

Prázdninový provoz 2023                               

3. 7. – 14. 7.2023

Vážení rodiče,

v letošním školním roce bude prázdninový provoz probíhat opět prvních 14 dní v červenci, a to od 3. 7. do 14. 7. 2023. Provoz bude určen výhradně pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemohou zajistit své děti jinak. Důvodem je havárie vody v přístavbě MŠ a s tím spojená kompletní rekonstrukce podlah, která bude probíhat již od června. Na prázdninový provoz je proto možné otevřít pouze třídy v hlavní budově, počet míst bude tedy omezený.

Na prázdninový provoz je nutné děti přihlásit prostřednictvím závazné přihlášky, a to nejpozději do 31. 5. 2023 nebo do naplnění kapacity. Pozdější přihlašování nebude možné!!!

Přihlášky k prázdninovému provozu budeme pečlivě posuzovat a o přijetí dítěte vás budeme informovat.

Spolu s potvrzením k přijetí na prázdninový provoz obdržíte i podrobnější informace k platbám.

Úplata za prázdninový provoz (školné) bude činit 450,- Kč (děti s povinným předškolním vzděláváním školné neplatí).

Úplata za stravu 376,- Kč (předškoláci 408,- Kč).

 

Přihláška k prázdninovému provozu ke stažení zde: PŘIHLÁŠKA

 

Přerušení provozu v době hlavních prázdnin se řídí § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění: provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.