Přerušení provozu Mateřské školy Vestec dne 29.9.2017

Po projednání se zřizovatelem Mateřská škola Vestec přerušuje svůj provoz v pátek 29. 9. 2017 podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. z důvodu školení pedagogů.

Provoz školy bude obnoven 2. 10. 2017.
dokument MŠ