Proběhla aktualizace Školního řádu

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci dokumentu „Školní řád“, a to v následujících bodech:

Bod 3.2. – Provoz mateřské školy

Bod 3.6. – Individuální vzdělávání (vypuštění částí d, e, f, g, h) a konkretizování termínů ověření

Bod 3.8. – Oblečení a hygienické potřeby –  tento bod byl zcela vypuštěn

Bod 3.9. – Podmínky ukončení vzdělávání – upřesnění odrážky e)

Bod 4.1. – Zdraví – upřesnění páté odrážky – do MŠ by měly přicházet děti zdravé …

Bod 5.2. – Práva a povinnosti zákonných zástupců – dodržování adaptačního režimu …

 

Školní řád – aktualizace