Naše projekty

  • Erasmus – v oblasti vzdělávání

MŠ Vestec je součástí konsorcia, které vytvořily Mateřské školy z regionu Dolnobřežanska.

Tento program umožní našim pedagogickým pracovníkům získávat zkušenosti ze zahraničí, prostřednictvím zahraničních pobytů a stáží.

 

 

 

 

 

 

1.mobilita – ESTONSKO 

 

 

 

 

 

 

 

  • Digitalizujeme školku

Dotace pro MŠ na pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Dotace je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

  • Dotace z Operačního programu OP JAK

Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti v MŠ prostřednictvím podpůrných personálních pozic a vzdělávání pracovníků školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Víme, že rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Zároveň si paní učitelky přejí, aby rodiče dětí s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace školky a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Proto jsme naši školku zaregistrovali do projektu  Rodiče vítáni, značky pro školy otevřené rodičům. Splnili jsme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce a zároveň máme některé  příležitosti (kritéria), která nám v budoucnu poslouží k dalšímu rozvoji. Více na odkazu www.rodicevitani.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Zoubky jako perličky

Ve školce pravidelně probíhá akce „Zoubky jako perličky“. Zábavnou formou se děti naučí čistit si zoubky pomocí interaktivní pohádky a nácviku techniky čištění zubů . Součástí projektu je začlenění správných hygienických návyků do každodenního chodu školky (výměna kartáčků každé 2 měsíce) a proškolený pedagogický sbor, který motivuje děti k ústní hygieně. Program je realizován ve spolupráci s občanským sdružením “ Dental prevention“. Děti školí budoucí stomatologové z 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze a partnerem vzdělávacího projektu je Česká stomatologická společnost.

 

  • Malá technická univerzita


Školka se připojila do projektu „Malá technická univerzita“, což je akreditovaný vzdělávací program pro mateřské školy, který podporuje polytechnické vzdělávání.

 

  • Knihobudka

Naše školní zahrada se rozrostla o nový prvek. Nejedná se však o herní prvek, nýbrž prvek podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí. Cílem je odpoutat děti od moderní techniky jako jsou počítače, tablety, telefony a podpořit v nich zájem o příběh odehrávající se v knížkách.

Naše „KNIHOBUDKA“ jak jsme prvek pojmenovali, umožní zábavný přístup ke knížkám formou půjčování či vyměňování.

Neváhejte, udělejte si chvilku času a zastavte se s vašimi dětmi u naší Knihobudky. Prohlédněte si knížky, které se uvnitř nacházejí, vezměte si je domů a společně u knížky prožijte krásné chvíle. Pokud vás knížka zaujme, můžete si jí nechat a doneste do Knihobudky jinou, která určitě zaujme dalšího kluka či holčičku.