encodedScript:encodedScript:

 

 

KNIHOBUDKA

Naše školní zahrada se rozrostla o nový prvek. Nejedná se však o herní prvek, nýbrž prvek podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí. Cílem je odpoutat děti od moderní techniky jako jsou počítače, tablety, telefony a podpořit v nich zájem o příběh odehrávající se v knížkách.

Naše „KNIHOBUDKA“ jak jsme prvek pojmenovali, umožní zábavný přístup ke knížkám formou půjčování či vyměňování.

Neváhejte, udělejte si chvilku času a zastavte se s vašimi dětmi u naší Knihobudky. Prohlédněte si knížky, které se uvnitř nacházejí, vezměte si je domů a společně u knížky prožijte krásné chvíle. Pokud vás knížka zaujme, můžete si jí nechat a doneste do Knihobudky jinou, která určitě zaujme dalšího kluka či holčičku.


Naše ostatní projekty

Dotace pro MŠ na pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Dotace je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: MŠ Vestec III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018817

Cílem projektu je personální podpora v MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Víme, že rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Zároveň si paní učitelky přejí, aby rodiče dětí s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace školky a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Proto jsme naši školku zaregistrovali do projektu  Rodiče vítáni, značky pro školy otevřené rodičům. Splnili jsme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce a zároveň máme některé  příležitosti (kritéria), která nám v budoucnu poslouží k dalšímu rozvoji. Více na odkazu www.rodicevitani.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoubky jako perličky
Ve školce pravidelně probíhá akce „Zoubky jako perličky“. Zábavnou formou se děti naučí čistit si zoubky pomocí interaktivní pohádky a nácviku techniky čištění zubů . Součástí projektu je začlenění správných hygienických návyků do každodenního chodu školky (výměna kartáčků každé 2 měsíce) a proškolený pedagogický sbor, který motivuje děti k ústní hygieně. Program je realizován ve spolupráci s občanským sdružením “ Dental prevention“. Děti školí budoucí stomatologové z 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze a partnerem vzdělávacího projektu je Česká stomatologická společnost.

 

Malá technická univerzita
Školka se připojila do projektu „Malá technická univerzita“, což je akreditovaný vzdělávací program pro mateřské školy, který podporuje polytechnické vzdělávání.

Cookie Consent with Real Cookie Banner