KNIHOBUDKA

Naše školní zahrada se rozrostla o nový prvek. Nejedná se však o herní prvek, nýbrž prvek podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí. Cílem je odpoutat děti od moderní techniky jako jsou počítače, tablety, telefony a podpořit v nich zájem o příběh odehrávající se v knížkách.

Naše „KNIHOBUDKA“ jak jsme prvek pojmenovali, umožní zábavný přístup ke knížkám formou půjčování či vyměňování.

Neváhejte, udělejte si chvilku času a zastavte se s vašimi dětmi u naší Knihobudky. Prohlédněte si knížky, které se uvnitř nacházejí, vezměte si je domů a společně u knížky prožijte krásné chvíle. Pokud vás knížka zaujme, můžete si jí nechat a doneste do Knihobudky jinou, která určitě zaujme dalšího kluka či holčičku.


Naše ostatní projekty

Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: MŠ Vestec – Šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010931

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Projekt je 100% hrazen z dotace, celková výše je 636.940,- Kč. Realizace projektu 1.1.2019 – 31.12.2020.

Vzdělání pro všechny
Dotace pro mateřskou školu „Vzdělání pro všechny“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001185

Mateřská škola Vestec bude realizovat projekt z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ. Realizovat se z něj bude především podpora inkluzívního vzdělávání ve školce formou školního asistenta, dále zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a spolupráce s rodiči dětí. Projekt je 100% hrazen z dotace, celková výše je 506 484,- Kč. Realizace projektu 24 měsíců.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

 

Víme, že rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Zároveň si paní učitelky přejí, aby rodiče dětí s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace školky a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Proto jsme naši školku zaregistrovali do projektu  Rodiče vítáni, značky pro školy otevřené rodičům. Splnili jsme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce a zároveň máme některé  příležitosti (kritéria), která nám v budoucnu poslouží k dalšímu rozvoji. Více na odkazu www.rodicevitani.cz

 

 

 

Zoubky jako perličky
Ve školce proběhla akce „Zoubky jako perličky“. Zábavnou formou se děti naučily čistit si zoubky pomocí interaktivní pohádky a nácviku techniky čištění zubů . Součástí projektu je začlenění správných hygienických návyků do každodenního chodu školky (výměna kartáčků každé 2 měsíce) a proškolený pedagogický sbor, který motivuje děti k ústní hygieně. Program je realizován ve spolupráci s občanským sdružením “ Dental prevention“. Děti školí budoucí stomatologové z 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze a partnerem vzdělávacího projektu je Česká stomatologická společnost.Malá technická univerzita
Školka se připojila do projektu „Malá technická univerzita“, což je akreditovaný vzdělávací program pro mateřské školy, který podporuje polytechnické vzdělávání. Program bude probíhat  v listopadu, bude hrazen ze SRPŠ a zúčastní se ho všechny třídy.