Souhrnné informace ke vzdělávací nabídce

Vážení rodiče, 

dnes jsme na našich webových stránkách zveřejnili vzdělávací nabídku a nabídku možných aktivit pro děti na dobu, kdy nemohou navštěvovat naší mateřskou školu. Cílem není vás zahltit, nýbrž poskytnout inspiraci pro práci s dětmi. Tato nabídka bude vždy aktualizována v pondělí v souladu s tématy, kterými by se děti zabývaly ve školce.

Vzhledem k tomu, že definitivní stanovisko o uzavření MŠ jsme se dozvěděli v pátek v noci, pedagogický sbor na přípravě této nabídky usilovně pracoval celý víkend, abychom jí mohli dnes zveřejnit.

Věříme, že každého z nabídky něco zaujme a vybere si to, co ho bude bavit, a že tuto dobu snáze zvládnete.