Třídní schůzky

Třídní schůzky 5.9. 2017 v 17:30 hodin.

Třídní schůzky pro rodiče k zahájení školního roku v jednotlivých třídách začínají v 17:30 hodin (prosíme bez dětí, abychom mohli projednat vše důležité).

Na schůzce se seznámíte s paní učitelkami, dostanete informace o školce, režimu dne, vyzvedávání dětí, o připravovaných akcích školky, školním řádu, platbách.  Vzájemná informovanost je pro všechny důležitá, dostavte se, prosím, všichni včas.