Týden pedagogické diagnostiky

Tento týden u nás ve školce je tak trochu jiný, než obvykle. Jistě jste si všimli na týdenních plánech, že není uvedeno žádné téma, které nás týdnem provází (hrami, tvořivými činnostmi, příběhy, hudebně- pohybovými činnostmi, vzděláváním).

Týden pedagogické diagnostiky, neboli týden hodnocení dětí, je týden, kdy uceleně sledujeme vzdělávací pokroky dětí v návaznosti na to, co by děti měly umět, zvládnout   a vědět (tzv. cílové kompetence). Vzdělávání dětí vyhodnocujeme i průběžně a podle toho dětem připravujeme a nabízíme činnosti, které dětský rozvoj a jejich dovednosti podpoří. U předškoláků posuzujeme úroveň projevů a dovedností, které by měli před vstupem do školy zvládnout a na čem je eventuálně třeba ještě zapracovat a na kterou oblast vzdělávání je třeba se zaměřit.

Každé dítě má záznamový list, který je rodičům při konzultacích k dispozici.