Úhrada plaveckého kurzu za II. pololetí

Prosíme rodiče dětí, které jsou přihlášené na plavecký kurz, o úhradu částky 3.529,- Kč (15x vstup do Aquaparku Čestlice + doprava) na účet číslo 30015-2496906349/0800 pod var. symbolem 44XXX (XXX var. symbol dítěte).

Platbu uhraďte do 4. 2. 2020.

Termín středy od 5. 2. 2020 – 13. 5. 2020. Odjezd autobusem od školky v 9:20 hod., návrat na oběd.