Umístění dětí do tříd v době ŠvP

V době školy v přírodě od 18.6. do 22.6. budou děti ze třídy Koníků ve svých kmenových třídách.

Děti ze zelené třídy budou rozděleny do modré a žluté třídy dle rozpisu, který bude vyvěšený na dveřích zelené třídy.