Upozornění na nová opatření spojená s nošením ochranných pomůcek

Nově od 25.2.2021 je mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Upozorňujeme proto všechny rodiče, že pro vstup do naší mateřské školy bude od čtvrtka bezpodmínečně nutné mít respirátor FFP2/KN95, zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Děkujeme za respektování tohoto nařízení

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO ŠKOLKY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ