Výše školného za červenec 2020

Připomínáme, že úplata za vzdělávání v měsíci červenci byla stanovená na částku 350,- Kč. Částka je splatná pro všechny děti (nemá na to vliv, zda dítě MŠ nyní navštěvuje či nikoliv). Školné neplatí pouze předškolní děti a dětí s odkladem školní docházky. Částku prosím uhraďte neprodleně. Děkujeme