Výtvarná soutěž

Gratulujeme Tobíkovi Ihlovi za 2. místo ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ a paní učitelkám za výtvarné vedení.