Aktuální informace COVID-19

Vážení rodiče,

vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 mi dovolte, abych Vás tímto způsobem informovala, že Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření.

Platí, že všichni, kteří se navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky (od 7.3.2020), budou v domácí karanténě.

I nadále však platí opatření, že ti, kteří se z Italské republiky a jiných rizikových zemí vrátili před 7.3. 2020, mají kontaktovat Krajskou hygienickou stanici
(KHS) a dále postupovat dle jejích pokynů. V těchto případech KHS stanovuje dětem/učitelům 14 dní bez docházky do MŠ a jiných kolektivů a o totéž vás žádám i já.

Také bych Vás touto cestou chtěla požádat, abyste věnovali zvýšenou pozornost zdraví svých dětí. V případě, že je Vaše dítě nemocné nebo vykazuje známky nemoci (rýma, kašel, teplota atd.) nedávejte takové dítě do mateřské školy.

Předem děkuji za respektování tohoto mimořádného opatření a ohleduplnost vůči ostatním rodičům, dětem i pedagogům.

 

Mgr. Dita Klímová, ředitelka MŠ Vestec