KORONAVIRUS – DOPORUČENÍ

Doporučujeme rodičům, kteří se vrací ze zemí a oblastí s výskytem koronaviru, aby z preventivních důvodů nechali své děti 14 dní v karanténě doma a sledovali zdravotní stav.