Balíček pracovních listů č. 2

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že uzavření mateřské školy se prodlužuje a my s vašimi dětmi nemůžeme osobně pracovat a připravovat je systematicky na vstup do základní školy, sestavili jsme další balíček pracovních listů pro předškoláky. Věříme, že Vám tento balíček zjednoduší práci s dětmi a zároveň děti zabaví. V balíčku najdete pracovní listy zaměřené na všechny oblasti důležité pro rozvoj školní zralosti. Listy jsou rozdělené do třech tematických okruhů:

  1. Velikonoce
  2. Ochrana Země
  3. Multikultura – všechny děti světa si spolu umí hrát – nedělejme rozdíly

Každé téma obsahuje: náměty na to: co si můžete s dětmi vyrobit – náměty na výtvarnou nebo rukodělnou činnost, barevné pracovní listy a černobílé pracovní listy.

Příprava dětí nespočívá pouze ve vyplňování pracovních listů, ale také v komunikaci související s daným tématem a rozvíjení slovní zásoby. (např: vyprávět krátký příběh, vyprávět pohádku, co jsme dnes prožili, vytleskávání slov, určování prvního a posledního písmenka ve slově, zopakovat rytmus, a rozvíjet slovní zásobu viz. Velikonoce – pomlázka, koleda, barvení vajíček, zajíček……)

A nezapomeňte na udržování tělesného zdraví. Pravidelně si zacvičte, jako to děláme ve školce, omezeně choďte ven, ale nezapomínejte, že pobyt na čerstvém vzduchu je velice zdravý. Nebuďte příliš na počítačích, tabletech, telefonech a ani u televize, vyjděte si na pěknou procházku do přírody. My máme tu výhodu, že bydlíme v pěkném prostředí a máme kam jít.

Držíme palce, ať to zvládnete a přejeme všem pevné zdraví. Všechny paní učitelky, asistentky, kuchařky i paní uklízečky posílají dětem pozdrav ze školky.