Snížení školného – aktuální informace

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že došlo k přerušení provozu mateřské školy Vestec, a to z důvodu rizika šíření nákazy COVID-19 bude úplata za vzdělávání za měsíc březen 2020 účtována ve výši 450,-Kč.

Školné za následující měsíce bude účtováno v souladu s §6 vyhlášky 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, a to až do doby, kdy dojde k opětovnému otevření školky.

Veškeré přeplatky ze školného, stravného i z neuskutečněných lekcí plavání a solné jeskyně budou vyúčtovány a vráceny do konce školního roku.

Jelikož nedokážeme odhadnout, jak dlouho bude tato situace trvat, rádi bychom vám všem popřáli: Pevné zdraví, to především!!! Pevné nervy!!! Trpělivost!!!

Školka bez dětí je opravdu smutná, proto věříme, že se všichni ve zdraví opět brzo sejdeme.

Mějte hezké dny a užívejte klidnějšího způsobu života a využijte společný čas, který nyní strávíte s rodinou.

Všechny moc zdraví celý kolektiv MŠ Vestec