Covid-19 pozitivní dítě v Tyrkysové třídě

Vážení rodiče, dnes jsme obdrželi informaci o pozitivně testovaném dítěti z Tyrkysové třídy.

Vzhledem k tomu, že v dnešní době se prodloužila doba, kdy testovaný obdrží výsledek testu a zároveň se zkrátila doba karantény, je skutečně velmi obtížné dělat nějaká smysluplná opatření.

Po dohodě s KHS v tomto případě, nebudeme již trasovat i když správně by děti, které byly v pátek v MŠ v Tyrkysové třídě měly jít do zítra do karantény. Než by však KHS všechny obeslala a uvědomila o karanténě, bylo by již pozdě. Prosíme tedy pokud některé z těchto dětí vykazuje jakékoliv známky onemocnění (zvracení, průjem, rýma, teplota, kašel) nevoďte je do školky a podrobte je PCR testu.

Všem přejeme pevné zdraví a pevné nervy.