DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Dnes jsme od Policie ČR obdrželi oznámení o zvýšení kriminality v souvislosti s mateřskými školami v regionu. Byla nám doporučena zvýšená obezřetnost a dohled nad vstupem cizích lidí do areálu MŠ.

Vzhledem k tomu, že v posledních dnech registrujeme, že si někteří rodiče, kteří přicházejí do MŠ pozdě, vzájemně drží otevřenou branku, apelujeme na Vás, abyste toto v zájmu ochrany a bezpečnosti Vašich dětí, nedělali.

Možná si někteří rodiče neuvědomují, že díky otevřeným vrátkům může dojít k vniknutí „nebezpečné osoby“, což se již v minulosti skutečně stalo a na základě čehož jsme zřídili právě čipový systém.

Ke vstupu do MŠ proto používejte svůj čip a po vstupu za sebou zavírejte dveře. Každý, kdo má v naší MŠ dítě, má svůj čip. Pokud budete i nadále nechávat otevřeno, ohrožujete bezpečnost svých dětí, ale i dětí rodičů, kteří chodí do MŠ včas a důsledně za sebou dveře a branku zavírají.

Uzpůsobte příchod tak, abyste zvládli do 8:30 hod. opustit areál. Toto je především důležité proto, aby Vaše děti byly v klidu a nestresované. V 8:30 hod. již začíná program a pozdní příchod nejenom že ruší klima třídy, ale ani dítě samotné se nestačí rozkoukat a už se po něm požaduje pozornost.

Prosíme respektujte výše uvedené skutečnosti, ať i Vy po předání dítěte můžete být v klidu !!!