Informace k obnovení provozu Mateřské školy Vestec od 3. 5. 2021

Od pondělí 3.5.2021 se naše mateřská škola otevírá ve standartním režimu

  • V provozu bude všech pět tříd
  • Děti se nemusí testovat
  • Děti nemusí mít roušky
  • Rodiče při vstupu do MŠ musí mít respirátor
  • Prosíme rodiče, aby se v MŠ zbytečně neshlukovali a po předání dítěte paní učitelkám do tříd neprodleně opustili areál MŠ
  • Počítáme s nástupem všech dětí. Pokud již dnes někdo ví, že děti do MŠ ještě nepřijdou, omluvte je prosím řádně na třídách nebo přes náš web