Informace k předškolním třídám

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v posledních dnech evidujeme určitou nervozitu a neklid pramenící ze spekulací o plánovaných změnách v organizaci vzdělávání v naší mateřské škole, rádi bychom vám nastínili alespoň předběžně plánované změny.

Na základě velkého zájmu ze strany vás rodičů a zároveň v tomto jednotného názoru pedagogického sboru, jsme se rozhodli pro příští školní rok tzn. od září 2020 zřídit předškolní třídy v budově přístavby MŠ. Naším cílem je zintenzivnit přípravu předškoláků, kteří mají povinné vzdělávání.

Jsme přesvědčeni, že tyto děti by se měly vzdělávat již mezi svými vrstevníky a na odlišné úrovni než mladší děti.

Ostatní děti budou stále ve smíšených třídách v hlavní budově MŠ.

Chápeme, že někteří máte z této změny obavu, ale věřte, že každé dítě doroste do věku předškoláka a pak intenzivní přípravu na vstup do základní školy každý rodič uvítá. Určité změny budou děti provázet životem neustále a věříme, že je zvládnou dobře.

Přesné rozdělení dětí do tříd budeme zpracovávat po ukončení zápisu pro příští školní rok 2020/2021.  Bližší informace proto poskytneme zhruba v druhé polovině června.

Tato změna bude jistě krokem k lepšímu.