UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme rodiče, že je stále nutné dodržovat následující pokyny MŠMT:

 1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Platí pro dítě i jeho doprovod.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 1. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 1. V prostorách mateřské školy
 • Děti budou trávit převážnou část dne venku, a to v areálu MŠ (zahrada MŠ).
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí !!!