Informace pro rodiče dětí z budovy přístavby – CHOBOTNICE, DELFÍNI

Vážení rodiče,

v týdnu od 27.1. – 31.1.2020 bude v budově přístavby probíhat speciální režim. Je nutné provést technické úpravy na třídách a proto:

děti ze třídy Delfínků budou pondělí – středa v červené třídě,

děti ze třídy Chobotniček pak ve čtvrtek a pátek.

Pondělí – středa (27.1. – 29.1.) se děti budou scházet ve třídě Chobotniček a čtvrtek – pátek (30.1. – 31.1.) pak ve třídě Delfínků. V půl deváté se teprve rozdělí dle potřeb a aktuální situace.

Červená třída je koncipována pro maximální počet 15 dětí. Pokud by někteří rodiče měli možnost v tyto dny nechat si děti doma nebo je vyzvednout alespoň po obědě, velmi by nám to pomohlo.

Pokud se nám nepodaří snížit počet dětí na 15, budou některé děti po dobu nezbytně nutnou, docházet do jiných tříd. I na tuto variantu upozorňujeme raději předem.

Podrobnější informace v případě zájmu poskytnou paní učitelky na třídách.

Děkuji za pochopení, spolupráci a toleranci

Mgr. Dita Klímová, ředitelka MŠ Vestec