Informace pro rodiče dětí z hlavní budovy – ZELENÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ TŘÍDA

Vážení rodiče,

ve dnech 3. 2. a 4. 2. 2020 bude v hlavní budově v zelené třídě probíhat speciální režim. Je nutné provést technické úpravy na třídě, a proto budou po dobu těchto dvou dnů děti spojeny se žlutou a modrou třídou.

V této souvislosti prosíme o součinnost rodiče z hlavní budovy. Pokud by bylo možné ve výše uvedených dvou dnech nechat si děti doma nebo alespoň vyzvednout po obědě, velmi nám to pomůže.

Děkuji za pochopení, spolupráci a toleranci

Podrobnější informace v případě zájmu poskytnou paní učitelky na třídách.

Mgr. Dita Klímová, ředitelka MŠ Vestec