Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v měsíci dubnu k otevření školky nedojde, neplaťte prosím za tento měsíc školné. Kdo již zaplatil, školné bude následně vyúčtováno. Celou situaci průběžně sledujeme a vyhodnocujeme, ale konkrétní datum zatím sami neznáme. Jen připomínám, že je nutné mít uhrazené školné ve výši 450,- Kč za měsíc březen (připomínám, jelikož kontrolou bylo zjištěno, že někteří nemají březen uhrazený). Zálohy na stravné také není potřeba hradit.

Jsme rádi, že máme pozitivní zpětnou vazbu na pracovní listy, které si pro vaše děti připravily naše paní učitelky. I přesto, že vypracování těchto listů nebylo povinné, rádi bychom nabídli možnost odevzdání již vypracovaných listů s tématy Velikonoce, Ochrana Země a Multikultura a také z prvního balíčku, který jsme zveřejnili v březnu. Moc rádi zhodnotíme, jak děti pracovaly a jak se posouvají. Pracovní listy můžete zasílat emailem na adresu msvestec@seznam.cz nebo osobně vhodit do schránky při vstupu do MŠ nejlépe 20.4. nebo 27.4. nebo 4.5. Tyto dny jsme vybrali záměrně a prosíme o jejich dodržení, aby případný nápor odevzdaných pracovních listů naše poštovní schránka unesla. 😊)

Protože uzavření školky se celkově a nečekaně protáhlo a termín otevření je nejasný, nabízíme možnost vyzvednout si osobní věci dětí, které zůstaly ve školce kdybyste je doma potřebovali. Vyzvednutí je možné každé pondělí od 9:00 – 12:00 hod.

Vzhledem ke včerejším prvotním informacím, které se objevily v médiích budou probíhat jednání se zřizovatelem o znovuotevření školky. Pokud budeme mít z hlediska otevření MŠ více jasno, budeme vás informovat.

 

Všem posíláme pozdrav a přání pevného zdraví.