Pro rodiče dětí předškoláků

Prosíme rodiče dětí, které mají v letošním školním roce nastoupit povinnou školní docházku, ale budou mít odklad povinné školní docházky, aby nás o této skutečnosti co nejdříve informovali. Tato informace je pro nás zásadní a také doložení potvrzení o odkladu ze školy od zápisu a od pediatra nebo z pedagogicko-psychologické poradny. Pokud takto neučiníte, nebude pro vaše dítě počítáno s místem v naší mateřské škole. Budeme to brát tak, že vaše dítě nastoupí do ZŠ.

Informace zasílejte prosím na školkový email msvestec@seznam.cz