Nový termín pro schůzky rodičů dětí přihlášených na ŠvP

Z důvodu zápisu na ZŠ Campanus je termín krátké schůzky rodičů dětí přihlášených na školu v přírodě přesunut na pondělí 8. 4. 2019 na 16 hodinu.