Zdravé zoubky

V pondělí dne 1. 4. 2019 proběhne ve školce, v rámci projektu Dental Prevention, který se specializuje na výuku správné péče o dutinu ústní ve školách a školkách, akce „Zoubky jako perličky“. Děti se zábavnou formou dozví, jak vypadá zub, jak vzniká zubní plak, kámen a kaz a jak těmto problémům správně předcházet.

Součástí školení je i praktický nácvik správné techniky čištění zoubků a začlenění správných hygienických návyků do každodenního chodu školky a proškolený pedagogický sbor, který motivuje děti k ústní hygieně.