Omluva dítěte z docházky do MŠ

Pokud omlouváte dítě přes webové stránky školky – Pro rodiče – omluvenky -nemusíte mít obavy, zpráva na mail přichází, Vaše dítě je přes tento odkaz řádně omluveno.