Příchody a odchody dětí

Děkujeme, že dodržujete ranní příchody do školky a včasné předávání dětí pedagogům ve třídě. Pozdními příchody se narušuje režim dne a činnosti dětí. Školka se uzamyká v 8:30 hodin. Poté je areál školky v zájmu bezpečnosti uzamčen a otevřen až v době vyzvedávání dětí (12:45-13:00 po obědě a po 15 hodině). Provoz mateřské školky končí v 17 hodin.